Centrum Karier jest integralną częścią Wrocław Youth Club. Głównymi celami Centrum Karier są:

  1. Gromadzenie informacji na temat rynku pracy.
  2. Współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy.
  3. Ułatwienie dostępu do ofert staży, praktyk i ofert pracy.
  4. Wsparcie w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej.
  5. Tworzenie międzynarodowej bazy centrum karier.

Poprzez własne cele realizujemy naszą misję, przygotowania młodych ludzi do zarządzania swoją karierą zawodową.

BACK