Członkostwo w Wrocław Youth Club daje Ci ogromne możliwości rozwoju!

Z największych korzyści płynących z członkostwa, można wymienić:

 1. Wyjazdy szkoleniowe.
 2. Budowanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami.
 3. Wzrost kompetencji uczestników i organizacji.
 4. Wymiana dobrych praktyk.
 5. Dokształcanie się w wielu dziedzinach.
 6. Zwiedzanie świata.
 7. Nabywanie umiejętności organizacyjnych.

W zamian za te ogromne korzyści, musisz jedynie sumiennie wypełniać swoje obowiązki:

 1. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach.
 2. Aktywny udział w życiu organizacji.
 3. Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 4. Pilnowanie terminów deadlineów.
 5. Poprawienie jakości funkcjonowania organizacji dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniach.
BACK