Jest jednym z głównych projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Naszym celem jest wsparcie polskich startupów, prowadzonych przez młodych ludzi, na rynku zagranicznym, jak i lokalnym.

Przewodnim zadaniem naszego zespołu jest budowa sieci Startupów, inkubatorów przedsiębiorczości, które będą pomagać chcącym rozwinąć się przedsiębiorstwom,   dotrzeć do jak największego grona odbiorców – w kraju, jak i za granicą, czerpać dobre praktyki, dzielić się doświadczeniem. W tym celu przez nasze projekty nawiązujemy partnerstwa z lokalnymi oraz międzynarodowymi organizacjami wpierającymi przedsiębiorczość w Unii Europejskiej oraz w krajach zrzeszonych.

Główną ideą Startup Hubu jest wzajemna współpraca pomiędzy organizacjami oraz promocja rozwijających się firm o dużym potencjalne wzrostu, dzięki naszym parterom będą mogli pozyskać zagranicznych klientów i w szybszym stopniu wejść na zagraniczne rynki. Wierzymy, że nasza działalność przyczyni się do podniesienia konkurencyjności polskich, jak i zagranicznych firm i pomoże im się rozwinąć na nowym polu.

BACK