z3

Szkolenie Tot & Coaching – Turcja

Od 5 do 18 października uczestniczyłem w szkoleniu w Kayseri w Turcji, które zostało zorganizowane przez CEFE Macedonia, czyli organizację zajmującą się coachingiem. Szkolenie to właściwie było treningiem dla przyszłych trenerów i ambasadorów przedsiębiorczości.

z4z6

Nazwa Szkolenia Tot & Coaching – For Future Entrepreneurship Ambassadors
Organizator szkolenia Lifos Youth Group & CEFE Macedonia
Termin szkolenia 05.10.2015-18.10.2015
Miejsce szkolenia Turcja, Kayseri
Uczestnicy (narodowości) Turcja, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Słowacja, Macedonia, Włochy, Polska, Estonia, Holandia, Hiszpania
Relacjonujący Bartek Konieczny
Opis Szkolenia Od 5 do 18 października uczestniczyłem w szkoleniu w Kayseri w Turcji, które zostało zorganizowane przez CEFE Macedonia, czyli organizację zajmującą się coachingiem. Szkolenie to właściwie było treningiem dla przyszłych trenerów i ambasadorów przedsiębiorczości.

Jedną z najciekawszych cech tego wyjazdu był fakt, że zdecydowana większość zajęć była przygotowywana i oceniana przez nas samych. Każdy z 22 uczestników z 11 różnych krajów miał za zadanie przygotować, co najmniej dwa 2-3 godzinne treningi. Do dyspozycji mieliśmy jedynie instrukcje oraz wsparcie wiedzą i doświadczeniem, jakim dysponowali nasi trenerzy. Największy nacisk w zadaniach był położony na zmianę naszego sposobu myślenia, ważne także było abyśmy nauczyli się wykorzystywać zdobytą wiedzę w przyszłości – implementując ją w naszych przyszłych przedsięwzięciach.

Niewątpliwą zaletą takich wyjazdów szkoleniowych jest poznawanie ludzi z innych czasem odmiennych światów. Zaletą naszego szkolenia było także to, że często musieliśmy pracować w małych grupach 2-3 osobowych, co dawało nam możliwość jeszcze lepszego poznania się i zawierania przyjaźni.

Niesamowitym doświadczeniem były wieczorki międzynarodowe, na których każdy z nas starał się jak w najlepszy sposób reprezentować swój kraj. Odbyliśmy także fantastyczną wyprawę po niesamowitym terenie Kapadocji, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Osobiście uważam, że największą wartością dodaną, jaka zyskałem dzięki temu szkoleniu jest ogromna ilość kompetencji, jakie zdobyłem. Poprawiłem swoje umiejętności interpersonalne i reprezentacyjne.

Polecam każdemu korzystać z różnych szkoleń i kursów, zwłaszcza zagranicznych, na których poza nauka zawiązują się także niesamowite przyjaźnie.

BACK